Your Cart

Ochrana gladiol počas vegetácie

Ochrana gladiol počas vegetácie
Ochrana gladiol počas vegetácie
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Gladiolám venujeme pozornosť počas celého vegetačného obdobia. Každá odchýlka od sýtej tmavozelenej farby nás upozorní, že rastlina je chorá. Choroby gladiol môžu byť fyziologického pôvodu, spôsobené vírusmi, baktériového, hubového, prípadne živočíšneho pôvodu.

Fyziologické choroby

Fyziologické choroby sú poruchy vo vývoji rastlín, vyvolávané nepriaznivými vplyvmi prostredia, ako napríklad nevhodná pôdna reakcia, namrznutie, nedostatok osvetlenia, nevyhovujúce stanovište, zvýšené dávky hnojív a vody, prípadne ich nedostatok, priemyselné exhaláty, popolčeky, ako aj nesprávne použité ochranné prípravky, nevhodné stanovište, alebo teplotný režim. Na rastlinách sa prejavujú zakrpateným rastom, nedostatočným nasadzovaním kvetných stvolov a kvetov, zasýchaním, odumieraním pletív a žltnutím listov. Žltnutie listov, ktoré spozorujeme najčastejšie, signalizuje chlorózu (choroba z nadbytku chlóru). No nie vždy ide o túto chorobu. Častokrát je to i nedostatok mikroelementov železa, mangánu, horčíka, prípadne nedostatok vzduchu v pôde. Ak pôdu dostatočne nekypríme, odumierajú korene rastlín a tým sa podporuje zvýšená náchylnosť k baktériovým a hubovým chorobám.

Choroby baktériového pôvodu

Choroby baktériového pôvodu sa prejavujú hlavne ako hnilobný rozpad pletív. Najčastejšie je to: mäkká a tvrdá (suchá) hniloba gladiol. Spôsobujú ich baktérie rodu Pseudomonas. Prejavujú sa zahnívaním, odumieraním, koreňov a hľúz. Na listoch gladiol je to Pseudomonas marginata, ktorá spôsobuje hnedé pásiky. Na hľuzách tvorí sklovité škvrny. Inými zástupcami sú Stromatinia gladioli a Septoria gladioli. Baktériové choroby sa rozširujú pôdou, ale aj výsadbou infikovaných hľúz. Infekcia do rastlín preniká cez rany, alebo rastlinami pestovanými v nevhodných podmienkach. Možná je len preventívna ochrana ako odstraňovanie chorých rastlín a striedanie pestovateľských plôch. Šíreniu baktérií počas vegetácie môžeme zabrániť postrekmi Orthocidom 50 (0,2-0,5) v závislosti od citlivosti kultivaru. Choroby baktériového pôvodu si nesmieme zamieňať s chorobami hubového pôvodu.

Hubové choroby

Priaznivými podmienkami pre vývoj hubových chorôb sú vhodné teploty a pôdna, ako aj vzdušná vlhkosť. Rozširujú sa výtrusmi (spórami), pôdou, alebo rastlinným materiálom. Najznámejšie sú choroby ako fuzárium, spôsobované hubami Fusarium oxysporum a F. gladioli, botrytídy – Botritis gladiolum a Sclerotinium gladioli - známa ako sklerocínia. Prejavujú sa rýchlym žltnutím listov a vädnutím rastlín. Prevencia je v striedaní plôch, morení hľúz pred výsadbou a po zbere Orthocidom 50 , Orthophaltanom 50, Fundazolom alebo Topsinom. Počas vegetácie postrekujeme preventívne Orthocidom (0,2 - 0,5 %), alebo Orthophaltanom (0,02-0,06 %). Na zálievku možno použiť Benlate, alebo Fundazol v koncentrácii (0,1 %) v množstve 5-8 11m2.

Vírusové choroby

Vírusové choroby sa vyskytujú veľmi často. Prejavujú sa rôznymi zmenami zelenej farby, ako nepravidelné škvrny na pletivách rastlín, alebo na kvetných lupienkoch. Rastliny napadnuté vírusovým ochorením treba z porastu odstrániť. Tieto ochorenia prenášajú najmä vošky, preto je dôležitá i preventívna ochrana proti nim.

Živočíšny škodcovia

Zo živočíšnych škodcov gladiol poznáme rôzne druhy živočíchov, ktoré žijú v pôde, alebo ktoré poškodzujú nadzemné časti rastlín. Z pôdnych škodcov sú to najmä larvy chrústov, háďatko zhubné, roztoč koreňový, krtonôžka obyčajná a rôzne druhy drôtovcov. Proti týmto škodcom sa v záhradkách ťažko bojuje. Prevencia je v neustálom okopávaní a ničení lariev chrústa a chytaním krtonôžok. Ak sa v pôde vyskytne háďatko, napadnuté rastliny odstraňujeme, znížime pôdnu vlhkosť a zalievame pôdu organofosfátmi. Zo škodcov nadzemných častí rastlín sú to rôzne druhy slimákov. Najrozšírenejšie a najčastejšie nám porast gladiol napádajú rôzne vošky a strapky. Účinné sú insekticídy, napr. Pirimor DP, Metation E 50, Thiodan 35 EC, Hostaquick 50 EC, Dimecron 20, Ekalux 25 a iné. Možno ich aplikovať v kombinácii s fungicídmi i s Harmavitom, vždy so zmáčadlom. Väčšina insekticídov ničí aj strapku. V boji proti voškám treba pamätať, že vošky musíme zničiť skôr, ako sa usadia na gladiolách, tulipánoch, či iných okrasných rastlinách. Voška pri kontakte s insekticídom síce zahynie, ale do úhynu stačí nainfikovať rastlinu vírusovým ochorením. Dôležité je striedanie prípravkov. V blízkosti gladiol a tulipánov sa neodporúča pestovať uhorky, rajčiaky, trvalky, ďatelinu a iné hostiteľské rastliny. Pri ochrane proti vírusovým ochoreniam, bakteriózam a hubovým chorobám je základným pravidlom prísna prevencia a selekcia (výber) pred výsadbou, ako aj výber v porastoch gladiol. Ďalej je to znižovanie vlhkosti v okolí rastlín (širší spon), udržiavanie čistoty záhonov a ničenie burín. Ochrana v období vegetácie sa sústreďuje na aplikáciu ochranných postrekov a zálievok. Do aplikačných roztokov sa pridáva Harmavit. V postrekoch nesmie chýbať zmáčadlo Citowett, lebo bez zmáčadla sú postreky na list neúčinné. Ochranu zálievkou robíme dvakrát a to prvú asi mesiac pred kvitnutím, druhú mesiac pred zberom. Postrek aplikujeme 5 až 7 -krát počas vegetačného obdobia. Jeden druh postreku používame cez vegetáciu maximálne 3-krát, čím sa zníži pravdepodobnosť možnosti výskytu rezistencie a rezíduí. Návod na aplikáciu prípravkov je vždy uvedený na etikete.