Your Cart

Zber a uskladnenie gladiolových hľúz

Zber a uskladnenie gladiolových hľúz
Zber a uskladnenie gladiolových hľúz
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Termín zberu sa neriadi len podľa kalendára (po 10. septembri), ale i podľa stavu rastlín resp. ich fyziologickej zrelosti. Hľuzy zberáme postupne podľa kultivarovej príslušnosti postupne ako odkvitajú. Rozhodujúcim kritériom pre zber je vädnutie a žltnutie listov i stonky. V posledných týždňoch pred odumretím listov sú hľuzy zvlášť citlivé na napadnutie chorobami, zvlášť pri daždivom počasí, ktoré podporuje infekciu zmývaním zárodkov chorôb z nadzemnej časti gladiol na hľuzy.

Zber gladiolových hľúz

Gladiolové hľuzy zberáme za slnečného počasia. Pre lepšiu manipuláciu môžeme tesne pred zberom rastliny skosiť na 10 - 15cm. Rýchlym a násilným vytrhnutím sa môže časť hľúzok odtrhnúť od materskej hľuzy, preto rýľom, alebo lopatkou rastlinu podoberieme a za zvyšok listov a stonky opatrne vytiahneme zo zeme. Ľahkým skrútením oddelíme vňať od hľuzy. Vňať, ktorá je potenciálnym zdrojom nákazy zlikvidujeme spálením, hľuzy umistnime na suché a vzdušné miesto. Pri vyberaní hľúz zo zeme si treba všímať aj zdravotný stav hľúz a podľa charakteru poškodenia choré rastliny vytriediť. Viditeľne choré hľuzy nepatria do ďalšej reprodukcie a teda ani do skladu.

Sušenie gladiolových hľúz

Pred uskladnením treba z hľúz odstrániť zeminu premytím pod prúdom vody na site. Po umytí je vhodné hľuzy ponoriť na 30 minút do roztoku ortuťnatého moridla ktoré je vhodné proti hubovým aj baktérialným chorobám. Toto morenie však nie je konečné. Najdôležitejšie opatrenie pred skladovaním je sušenie. Začína sa uschnutím umytých, prípadne namorených hľúz priamo na slnku (asi jeden deň). Hľuzy sú pritom uložené do 1 až 2 vrstiev v lieskach s roštovým, prípadne sitovým dnom. Nakoniec nasleduje fáza dosúšania pri teplote 27 až 30 °C a to pri stálom prúdení a výmene vzduchu. Tieto podmienky sa nie vždy dajú v domácom prostredí zabezpečiť. Preto na sušenie vyberieme vetrateľnú miestnosť s možnosťou prikúrenia. Za 14 dní sušenia by hmotnosť hľúz mala klesnúť o jednu tretinu. Sušením sa sleduje predovšetkým urýchlené stagnovanie rozvoja chorôb, ktoré sú na šupkách. Čím skôr prebehne tento proces, tým sa úmerne zníži možnosť prenikania choroby zo šupiek do hľúz. Z tohto dôvodu najhorším prostredím pre skladovanie sú teplé uzatvorené miestnosti s vysokou vzdušnou vlhkosťou nad 10 %. Sušenie pri optimálnych podmienkach trvá dva až tri týždne. Zatiaľ sa medzi starou a novou hľuzou vytvorí odlučovacia vrstva buniek, takže ich možno navzájom oddeliť aj so zvyškami koreňov. Túto prácu vykonáme hneď po sušení, pretože ak je stará hľuza veľmi vysušená, ťažko sa odlupuje. Dokonale a úplne vysušené hľuzy sú až v decembri.

Uskladnenie gladiolových hľúz

Usušené a vytriedené hľuzy na prezimovanie uložíme, napr. do suchej pivnice pri teplote 2 až 10 °C. Pred uložením ich môžeme ošúpať až po živé pletivo, čím urobíme dokonalú previerku kvality materiálu a zbavíme sa posledných infekčných zvyškov a napadnutých hľúz. Väčšina hubových a baktériových chorôb je viditeľná až po ošúpaní.