Your Cart

Pestovanie veľkokvetých kosatcov

Pestovanie veľkokvetých kosatcov
Pestovanie veľkokvetých kosatcov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Veľkokveté kosatce - (Iris barbata elatior) nepochybne patria medzi najkrajšie a najatraktívnejšie kvety našich záhrad. Mohutný vzrast, veľkosť, tvar a farebnosť kvetu sú ich veľkou prednosťou. Na Slovensku je pestovanie týchto kvetov iba v začiatkoch. Rýchlemu rozšíreniu, ktoré si iste zasluhujú, bráni nedostatok sadbového materiálu, často aj jeho cena, no v neposlednej miere aj skúsenosti a praktické poznatky s ich pestovaním. Z pestovateľského hľadiska je pestovanie kosatcov relatívne náročné. Treba začínať so staršími osvedčenými, dobre aklimatizovanými kultivarmi pri ktorých sa dajú nazbierať skúsenosti pre pestovanie náročnejších druhov.

Výber a príprava stanovišťa

Kosatce neznášajú za mokrené pôdy, ani vysokú hladinu spodnej vody. Pri výbere stanovišťa dbáme, aby bol záhon na slnku a chránený pred vetrami. Pôda má byť neutrálna až mierne alkalická, humózna a dobre priepustná. Predplodinou by nemali byť cibuľoviny, rajčiaky, zemiaky, hľuznaté rastliny ap. Maštaľným hnojom je možné hnojiť minimálne rok pred výsadbou. Priame hnojenie je vhodné iba dezinfikovaným kompostom, ťažšie pôdy treba zľahčiť pieskom. Proti patogénnym hubám, pôdnemu hmyzu, medvedíkom, háďatkám, krtonôžkam, viacročným burinám ap. záhon dezinfikujeme. Dezinfekciu môžeme urobiť klasickými metódami, alebo modernými prípravkami, ako sú: Ditrapex, BB-Shell, Basamid 5G alebo 10G, Basudin granulát Brassicol popraš, Nematin a iné. Aplikujeme ich podľa návodu na prípravku.

Výsadba

Kosatce dobre zakorenia, ak ich vysádzame od 15. júla do 15. augusta. Výhodný spon je 300 x 450 mm. Medzi kosatce môžeme vysadiť aj sirôtky, sedmokrásky atď. Začiatkom leta, keď vyberieme sirôtky, vysadíme Tagetes satuIa nana, ktorá výlučkami koreňov pôsobí veľmi blahodarne na mikroflóru. Hľuzové odnože sa získavajú buď rozdelením vykopaného koreňového venca, alebo odrezaním hľuzy priamo zo zakoreneného trsu. V obidvoch prípadoch treba dbať na to, aby na oddelenej hľuze zostal maximálny počet zdravých koreňov. Listy zrežeme na 1/3 dlžky. Tesne pred výsadbou hľuzovú odnož dobre umyjeme a zbavíme zaschnutých listov. Zaschnuté listy vždy odstraňujeme odlupovaním z hľuzy a nie iba odrezaním. Poškodené korene zrežme a všetky hnilobné ložiská i nahnednuté škvrny na hľuze vyrežeme až po zdravú časť. (Nožík pri práci dezinfikujeme, alebo vypaľujeme nad ohňom.) Takto ošetrené hľuzy vložíme do moriaceho roztoku asi na 30 minút. Roztok musí prekrývať hľuzy asi 50 mm. Vlastný proces morenia je veľmi dôležitý. Bez morenia by sa kosatce nemali ani vysádzať. Na morenie si môžeme pripraviť niekoľko druhov roztokov. Najlepšie sa osvedčilo dať na 5 I vody 35 g Dithanu M 45 alebo 70 g Perozinu, 35 g Benlate alebo 35 g Fundazolu. Po morení hľuzy necháme obschnúť. Rezné hrany na hľuzách ošetrujeme po 3 až 5 hodinách izolačnou pastou, ktorú si pripravíme nasledovne: do 0,1l hustého latexu pridáme 2 g Dithanu M 45, alebo 4 g Perozinu a 1 g Benlate prípadne 1 g Fundazolu. Zmes dobre vymiešame a nanesieme tenkú vrstvu na všetky poranené plochy. (Zvyšok pasty môžeme použiť na zatieranie rán po reze na stromoch, kroch ap.) Po zaschnutí izolačnej vrstvy, jemne zapudrujeme najmä spodnú časť hľuzy medzi koreňmi Brassicolom (popraš) a takto ošetrené hľuzy môžeme vysádzať. Kosatce sadíme do jám primeranej veľkosti, do ktorej dáme asi 10 mm vrstvu piesku dôkladne zvlhčeného fungicídom Fademorf EK 20 (0,5 %). Aby bola hľuza chránená pred mechanickým poškodením pôdnym hmyzom, pridáme na pieskové lôžko niektorý pôdny insekticíd so systémovým účinkom (napr. 1 g Furadan 10G). Korene rozprestrieme do prirodzenej polohy a hľuzu vysadíme tak, aby asi 1/5 jej výšky vyčnievala nad povrch záhona. V tejto polohe sadenicu upevníme zemou a dobre zalejeme. Po 10 až 14 dňoch prilejeme ku každej hľuze 1 až 2 litre (0,4 %) roztoku Perozinu, alebo (0,3 %) Dithanu M 45. O ďalšie dva týždne zopakujeme zálievku s (0,1 %) roztokom Fundazolu, alebo (0,1 %) Benlatom. Pri dlhších suchách kosatce zalievame. Kyprenie a odburiňovanie podporuje rýchle zakoreňovanie. Niektoré z uvedených prípravkov pre ochranu rastlín je ťažko zabezpečiť. Pôdu možno dezinfikovať aj klasickými metódami. Nematin dostať dosť pravidelne. V poslednom roku dostať Perozin, Dithane i Fundazol. Výborné moriace výsledky sa dajú dosiahnuť modrou skalicou. Miesto pôdnych insekticídov, ktoré sú najväčším problémom, možno s úspechom použiť Instop, ktorý je v predaji po celý rok. Každý šikovný záhradkár si vie poradiť a nájsť vhodné náhradné pesticídy a metódy ochrany, aby dosiahol pri pestovaní dobré výsledky.