Your Cart

Ošetrovanie tropických orchideí

Ošetrovanie tropických orchideí
Ošetrovanie tropických orchideí
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Pri zvyšovaní intenzity slnečného žiarenia a teploty, prebúdzajú sa k rastu aj tropické orchidey, pestované v bytových podmienkach. Druhy, ktoré sme v zimnom období udržiavali pri zníženej teplote, prenášame na teplejšie stanovište a postupne ich zvykáme na svetlo. Zvyšujeme vlhkosť vzduchu a zabezpečujeme dostatočné vetranie. Aj zjavne svetlomilné orchidey (Cattleya, Cymbídium), môžu pri silnom jarnom slnečnom žiarení utrpieť popáleniny, z ktorých sa potom rastliny ťažko spamätajú. Na rastlinách zostávajú dlhodobé nepekné hnedé fľaky. Citlivo postupujeme aj pri obnovení zálievky. Nadmerné a trvalé prevlhčenie, ktoré by sme rastline poskytli v snahe vytvoriť jej optimálne podmienky, môže mať za následok hnitie koreňovej sústavy. Citlivo aplikujeme hnojivá, ktoré dávkujeme v minimálnych koncentráciách až vtedy, keď nové korene dosiahnu dĺžku aspoň 20 mm. Rastliny nepresádzame za každú cenu. Vodidlom má byť veľkosť a stav rastliny, kvalita substrátu a veľkosť a stav nádoby. Jedným z najčastejších dôvodov, ktoré nás nútia k jarnému presádzaniu, je znehodnotenie substrátu, najmä jeho horných vrstiev vápenatými soľami, usadzujúcimi sa zo zálievkovej vody. Pri presádzaní zvolíme substrát, ktorého zloženie sa riadi podľa druhu rastliny a charakteru prostredia. S prihliadnutím k týmto skutočnostiam, regulujeme obsah humóznych zložiek a schopnosť prevzdušnenia substrátu. Najnovšie poznatky poukazujú na výhodu použitia borovicovej kôry v množstve do 50 % celkového množstva substrátu, s prídavkom rovnakých dielov vláknitej rašeliny, sphagna, polozotletého bukového lístia, prípadne koreňov paprade. Pri manipulácii s presádzanou rastlinou dbáme na to, aby sme čo najmenej poškodili koreňovú sústavu, z ktorej odstránime odumreté zvyšky koreňov a presvedčíme sa o neprítomnosti škodcov. Pred presadením rastlinu mierne zalejeme, suché korene sú krehké a často sa lámu. Substrát na presadenie má byť mierne vlhký, nie však mokrý. Po presadení rastlinu niekoľko dní nezalievame. Práve kvitnúce orchidey nepresádzame. Presádzanie vhodne využijeme na vegetatívne rozmnožovanie delením väčších rastlín. Dodržiavame zásadu, že pri delení má každá oddelená časť obsahovať aspoň 3 riadne vyvinuté hľuzy. Častým a nesprávnym delením sa rastliny oslabujú a nekvitnú. Starostlivosť o oddelené časti sa neodlišuje od postupu ošetrovania ostatných dospelých rastlín. V tomto období presádzame všetky orchidey, ktoré nastupujú do vegetácie, napr. väčšina rodu Cattleya, Dendrobium, Epidendrum, druhy s nevyhraneným obdobím pokoja Phalaenopsis, Vanda a teplomilné druhy rodu Paphiopedilum.