Your Cart

Rozmnožovanie orchideí

Rozmnožovanie orchideí
Rozmnožovanie orchideí
0,00€
Bez DPH: 0,00€
S rozmnožovaním čeľade Orchideaceae sú pomerne ešte problémy, hlavne s druhmi mierneho pásma. Pre komerčné účely sú zaujímavé kríženia tropických druhov. Orchidey, ktoré vynikajú veľkosťou kvetov a peknými farbami, stále lákajú milovníkov kvetov. Niektorí sa špecializovali na získavanie rastlín z prírody. Dovezené druhy boli málo prispôsobivé kultivácii v európskych skleníkoch a veľa rastlín hynulo. Dopĺňali sa dovozom. Odolnejšie druhy, prípadne tie, ktoré zvládli kultiváciu sa rozmnožovali vegetatívne. Vegetatívny spôsob rozmnožovania bol veľmi pomalý, ale jediný, ktorým bolo možné uvedené druhy udržať a rozširovať. Orchidey, ktoré vytvárajú rhizómy (vegetačnú os vodorovnú), môžeme pri presádzaní deliť. Ak chceme mať silnú kvetuschopnú rastlinu, delíme ju aspoň s tromi vyvinutými hľuzami. Keď chceme získať viac rastlín, môžeme deliť jednotlivé hľuzy. Vtedy sú však rastliny slabšie, kvitnú za niekoľko rokov. Phalaenopsis, Phajus a niektoré oncidia niekedy vytvárajú mladé rastliny na kvetných stvoloch. Ak tieto rastliny vytvoria korene, potom ich vysádzame. Dobrý rast mladých rastlín možno docieliť použitím rastových látok. Dendrobia môžeme rozmnožovať okrem delenia tiež hľuzami. Odrezané staršie hľuzy položíme na mach do vlhkého prostredia a z adventívnych pukov vyrastú nové jedince. Orchidey monopodiálneho rastu (Vanda, Angrecum ap.) rozmnožujeme tak, že rozkonárenú časť odrežeme (prípadne ak nerozkonáruje, odrežeme stonku), najlepšie už s vytvoreným koreňom. Dbáme však, aby na pôvodnej rastline zostala malá olistená časť. Pôvodná rastlina z adventívnych pukov vytvorí nové výhonky. Rezné plochy vždy zasýpame prachom z dreveného uhlia, alebo niektorým fungicídom. Po zasadaní ich udržujeme vo vlhkom ovzduší a substrát zalejeme prvýkrát až po niekoľkých dňoch. Spôsobov rozmnožovania je pomerne dosť, musíme si však uvedomiť, že väčšina rastlín vytvorí za rok iba jednu hľuzu.

Rozmnožovanie orchidey meristémovou kultúrou

Prof. MorelI v roku 1954 začal pestovať orchidey meristémovou kultúrou v sterilných podmienkach. Podstata rozmnožovania je v sterilnom odobratí malej, asi 3 až 5 mm veľkej vrcholovej časti z uzavretého puku. Tento explanát sa kultivuje v sterilných podmienkach na tuhých agarových pôdach, prípadne na tekutých pôdach pri prevzdušňovaní, systémom točenia v roleroch, alebo vháňaním sterilného vzduchu do tekutých pôd. Explanát na pôdach začne hrubnúť a po určitom čase vytvára viac zhlukov meristémových buniek, ktoré rezaním môžeme deliť na 2 až 4 časti. Každá vytvára nové zhluky. Týmto spôsobom postupujeme dovtedy, kým nemáme narozmnožované žiadané množstvo. Po ukončení rezania ich uložíme na agarové pôdy a necháme rásť ako semenáčiky. Výhoda tohto rozmnožovania je v tom, že možno narozmnožovať veľké množstvo žiadaného hybridu, ktorý si zanecháva vlastnosti materskej rastliny. Nevýhodou je dlhé obdobie pestovania rastliny do kvitnutia. Tiež technika kultivácie nie je uspokojivo vyriešená pre všetky druhy.

Rozmnožovanie orchidey spôsobom symbiotického pestovania semenáčikov

V roku 1905 Noel Bernard opísal spôsob symbiotického pestovania semenáčikov. Zistil, že orchidey klíčia v symbióze s hubami. Každý druh klíči na špecifickom type huby. Bolo treba izolovať a rozmnožovať najskôr kultúru húb a až potom vysievať. Vysievalo sa do črepníkov zakrytých sklom prípadne do skúmaviek. Pri klíčení sa ukázali určité ťažkosti, huba bola veľmi vitálna a semeno nevyklíčilo, alebo bola málo aktívna a semeno nemalo dostatok živných látok. Lewvis Knudson neskoršie zistil, že semená orchideí klíčia v sterilných podmienkach na zmesi organických látok. Neskoršie zistil, že výborne klíčia pri kultivácii na sterilných agarových pôdach pridaním dusíka, draslíka, fosforu, stopového množstva železa, horčíka a hlavné je pridať podstatnú časť cukru. Teraz používaných agarových pôd je publikovaných v literatúre pomerne dosť a všetky spĺňajú žiadaný účel. Pri výseve je dôležité všetky práce robiť v úplne sterilnom prostredí. Ak sa do pôdy pri výseve dostane čo i len jedna spóra plesne, prípadne kvasinka, či baktéria, celá práca je neúspešná. Pôdy pripravíme podľa receptu a po uvarení rozlejeme do kultivačných nádob a sterilizujeme. Vysievame dozreté semeno vybraté z toboliek, hneď ho sterilizujeme roztokom chloramínu, alebo ho sejeme v tobolkách pred dozretím. Vtedy sterilizujeme tobolky. Sejeme v uzavretých sterilných boxoch. Po vysiatí rastlinky treba 1 až 2-krát prepichovať na novú agarovú pôdu. Rastliny na normálnu pôdu do skleníka prenášame až vtedy, keď majú vytvorené listy a korene. Orchidey možno vysievať len vtedy, ak máme určité technické vybavenie. Tento článok je veľmi orientačný a podľa neho nie je možné rozmnožovať. Na tento účel treba si preštudovať odbornú literatúru.