Your Cart

Jarná výsadba ruží

Jarná výsadba ruží
Jarná výsadba ruží
0,00€
Bez DPH: 0,00€
V niektorých oblastiach, kde klimatické podmienky nedovoľujú výsadbu na jeseň, ako napr. v príliš vysokých polohách, kde skoro prichádzajú mrazy, ruže vysádzame na jar a to po rozmrznutí pôdy, spravidla do konca apríla, pričom musíme dodržať určité zásady.
  • Zo správne prezimovaných sadencov odstránime poškodené a nevyvinuté výhonky a ostatné skrátime na 2 až 3 púčiky od miesta očkovania.
  • Skontrolujeme koreňovú sústavu, poškodené časti odstrihneme a všetky korienky skrátime približne na 100 až 150 mm.
  • Do pripravenej jamy nasypeme asi do 1/3 predtým oddelenú vrchnú vrstvu zeminy. Vložíme sadenec pod úroveň pôdy a prisypeme korene zeminou do 2/3, utlačíme a zalejeme vodou. Sadenec potom povytiahneme hore, aby očkované miesto bolo asi 30-50 mm po uľahnutí pôdy pod úrovňou terénu. Tým predídeme zalomeniu koreňov a zamedzíme vyrastaniu planých výhonkov. Pôdu okolo sadenca nakopčíme ľahkou pôdou, (najlepšie piesok) až nad úroveň zostrihnutých výhonkov. Nakopčením ochránime sadenec proti vysychaniu pučiacich púčikov pri teplom veternom počasí.
  • Po vypučaní púčikov sadence otužujeme postupným odhŕňaním nakopčenej zeminy, za predpokladu ak nehrozia silnejšie prízemné mrazy, alebo teplé slnečné počasie.
  • Dbáme na dostatok vlahy až do zakorenenia.
  • Pri sadení stromčekových ruži zatlčieme oporný kolík vopred do jamy, čím predídeme poškodeniu koreňovej sústavy a súčasne dosiahneme rýchlejšie zakoreňovanie sadencov. Nepoužívame žiadne hnojivá, prihnojujeme až po roku.