Your Cart

Jarné ošetrovanie ruží

Jarné ošetrovanie ruží
Jarné ošetrovanie ruží
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Ruže určite patria na jedno z popredných miest pri tvorbe a skrášľovaní životného prostredia. Čas, ktorý venujeme ich ošetrovaniu, je iba zlomok toho, čo poskytnú pri pohľade na ich krásu. Najdôležitejší zásah do vývoja ruží je ich rez, preto k nemu pristupujeme s citom a podľa určitých zásad:
 • na silnejších výhonkoch ponechávame viac púčikov, na slabších menej
 • bujnejšie rastúcim kultivarom ponecháme viac púčikov, slabšie rastúce zrežeme hlbšie
 • režeme vždy na púčik smerujúci von z kra
 • režeme 5 až 1 mm nad púčkom, mierne šikmo
 • odstraňujeme staršie výhonky, čím rastlinu stále zmladzujeme a predlžujeme jej životnosť
 • upravuje rast rastliny tak, aby pôsobila esteticky
 • odstránime všetky divo rastúce výhonky, t. j. výhonky, ktoré rastú pod miestom očkovania
Najvhodnejšie obdobie na odstránenie zimného, krytu a vykonanie rezu je koniec marca, alebo začiatok apríla, keď už nehrozí nebezpečenstvo nočných mrazov. Veľké rozdiely denných a nočných teplôt pri staršom reze pôsobia veľmi nepriaznivo na prebúdzajúce sa rastliny. Naopak, neskorší rez posunie kvitnutie rastlín.

Rez jednotlivých skupín

Veľkokveté ruže režeme na 3 až 6 púčikov, podľa hrúbky výhonkov. Keď chceme z kríkov získať kvety do vázy, režeme hlbšie na 3 až 4 púčiky. Pri väčšine kultivarov hlbší rez spôsobuje vyrastanie sekundárnych výhonkov pod pukom. Tieto treba odstrániť. Vhodnejší spôsob získavania kvetov je pestovať kultivary, ktoré vytvárajú na jednom výhonku iba jeden kvet, ako napr. Eiffel Tower, Erica Pluhar ap.
 • Mnohokveté ruže režeme na 3 až 7 púčikov, podľa kultivaru. Do tejto skupiny patria i ruže typu garnetiek, ktoré režeme na 2 až 4 púčiky. Niektoré kultivary tohto typu sú vhodne na rez kvetov, ale vytvárajú sekundárne výhonky. Ak chceme tomu predísť, tak vypučaným výhonkom, ktoré majú 7 až 10 lístkov odstránime vegetačný vrchol. Tým síce posunieme kvitnutie o 2 až 3 týždne, ale na rastúcom výhonku donútime vypučať 2 až 4 púčiky. Výhonky z nich už rastú tak, že každý je dostatočne dlhý na rez a má len jeden kvet.
 • Popínavé ruže kvitnú na 2 až 5-ročných výhonkoch. Preto staršie ako 5 ročné výhonky odstraňujeme od základu, čím rastliny zmladzujeme a donútime ich vytvárať nové výhonky.
 • Miniatúrne ruže skracujeme asi o polovicu výšky výhonkov vyrastených v minulom roku.
 • Stromčekové ruže režeme podobne ako kríkové. Kultivary naočkované na stromčekoch majú obyčajne slabší vzrast, preto ich režeme hlbšie.
Na hnojenie môžeme použiť kompost, maštaľný hnoj, z priemyselných hnojív Cererit v dávke 60 až 80 g na m2, prípadne Herbasyn 1 alebo Rosarin, ktoré sú však finančne nákladnejšie. Hnojivo rozhodíme pred rozmrznutím zimného krytu. Pozor! Nehnojíme ruže vysádzané minulý rok na jeseň, alebo tento rok na jar. Veľa pestovateľov nepozná kultivary ktoré pestuje. Preto treba sledovať rastliny, ako sa chovajú pri hlbšom, alebo miernejšom reze a podľa toho sa riadiť v nasledujúcom roku. l keď vzrast a zdravotný stav rastlín je do značnej miery daný kultivarom, v nemalej miere tu zohráva úlohu aj zloženie pôdy, hnojenie, zavlažovanie, poloha a klimatické podmienky.