Your Cart

Jarný rez ruží

Jarný rez ruží
Jarný rez ruží
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Najvhodnejšie obdobie na rez je pred pučaním, keď už nehrozí nebezpečenstvo nočných mrazov. Vo výhodnejších klimatických podmienkach to býva koncom marca, vo vyššie položených miestach až v polovici apríla. Pri skoršom reze veľké rozdiely denných a nočných teplôt veľmi nepriaznivo pôsobia na prebúdzajúce sa rastliny. Naopak, pri neskoršom reze sa posunie kvitnutie rastlín. Ruže sú roztriedené do skupín na: veľkokveté, mnohokveté, popínavé, sadové a miniatúrne. Pri každej skupine ruží, ba častokrát i pri rozličných kultivaroch patriacich do tej istej skupiny, uplatňujeme iný rez. Príkladom sú mnohokveté. S rezom začíname po odstránení zimného krytu. Riadime sa pritom zásadami, ktoré platia pre všetky skupiny ruží:
 • odstránime všetky zmrznuté a suché výhonky.
 • na rastline ponecháme 5 až 7 najlepšie vyvinutých výhonkov, vyrastajúcich čo najbližšie pri mieste očkovania,
 • na silnejších výhonkoch ponecháme viacej púčikov, na slabších výhonkoch menej púčikov,
 • bujnejšie rastúcim kultivarom ponecháme viacero púčikov, slabšie rastúce režeme hlbšie,
 • režeme šikmo nad púčikom smerujúcim 5 až 7 mm von z kríka,
 • rezom odstraňujeme staršie výhonky, čím rastlinu stále zmladzujeme a predlžujeme jej životnosť.
 • upravujeme rast rastliny tak, aby pôsobila esteticky,
 • odstránime všetky výhonky, ktoré rastú pod miestom očkovania.
Pri reze si treba všímať aj smer rastu výhonku. Čím rastie kolmejšie, tým menej púčikov na ňom vypučí. Na výhonkoch, ktoré rastú kolmo, vypučí obyčajne len najvyššie položený púčik, ktorý je potom pokračovaním rezaného výhonku. Hlbší rez takýchto výhonkov spôsobuje bujné vyrastenie nového výhonku s vrcholovou ružicou kvetov, ktoré nepôsobí esteticky zvlášť na veľkokvetých ružiach. Dlhší rez spôsobuje slabší rast so snahou rozkonárovania. Typickým predstaviteľom kolmo rastúcich výhonkov je veľkokvetá ruža Eiffel Tower. Počet nových výhonkov sa spravidla rovná počtu zrezaných. Hlbší rez tohto kultivaru spôsobuje bujnejší rast nových výhonkov a oddialenie kvitnutia.

Rez jednotlivých skupín ruží

 • Veľkokveté ruže - režeme obyčajne na 3 až 6 púčikov, podľa hrúbky výhonkov. Keď chceme z kríkov získať kvety do vázy, režeme trocha hlbšie na 3 až 4 púčiky. Hlbší rez väčšiny kultivarov spôsobuje vyrastanie sekundárnych výhonkov pod pukom a preto ich treba odstrániť. Vhodnejší spôsob získavania kvetov je pestovať kultivary, ktoré vytvárajú na jednom výhonku l en jeden kvet, ako napr. Eiffel Tower, Erica Pluhar, Die Welt ap.
 • Mnohokveté ruže - sa značne odlišujú v intenzite rastu. Pri reze tejto skupiny ruží ponechávame na kríku 3 až 7 púčikov, podľa kultivaru. Patria sem i ruže typu garnetiek, ktoré režeme na 2 až 4 púčiky. Niektoré kultivary tohto typu sú vhodné na rez kvetov, ale vytvárajú sekundárne výhonky. Ak chceme tomuto predísť, napr. pri kultivare Prominent, tak vypučaným výhonkom, ktoré majú 7 až 10 lístkov, odstránime vegetačný vrchol, čím síce posunieme kvitnutie o 2 až 3 týždne, ale na rastúcom výhonku donútime vypučať 2 až 4 horné púčiky a výhonky z nich už rastú tak, že každý je dostatočne dlhý na rez a má len jeden kvet.
 • Popínavé ruže - kvitnú na 2 až 5-ročných výhonkoch. Preto staršie, ako 5-ročné výhonky odstraňujeme od základu, čím rastliny zmladzujeme a donútime ich vytvárať nové výhonky. Inak sa riadime uvedenými zásadami.
 • Miniatúrne ruže - skracujeme asi polovicu výšky výhonkov vyrastených v minulom roku.
 • Stromčekové ruže - režeme podobne ako kríkové. Kultivary naočkované na stromčekoch majú spravidla slabší vzrast, pretože režeme hlbšie.
Ruže patria medzi málo rastlín, ktoré opakujú kvitnutie. Čas, ktorý venujeme ich ošetrovaniu, určite vrátia vo forme krásnych rozkvitnutých záhonov.