Your Cart

Atomária repová

Atomária repová
Atomária repová
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Na napadnutých porastoch repy cukrovej je možné vidieť predčasné žltnutie a "padanie" vzchádzajúcich rastlín. Diferenciačnou diagnózou zisťujeme, že - ak sú korienky rozrušené alebo vodnato biele, prípadne sivohnedé, nitkovité, usychajúce a tmavé, poškodenie je spôsobené spálou, ale - ak sú korienky svieže a pri starostlivej prehliadke na nich objavíme jemné alebo hrubšie, niekedy dosť hlboké poškodenie v dĺžke 1 mm, môžeme predpokladať, že toto poškodenie spôsobila atomária. Škodlivosť atomárie repovej je veľká, hlavne ak sú nepriaznivé vegetačné podmienky, vtedy sa kritické obdobie vzchádzania predlžuje. Rozsah škôd sa zvyšuje a porasty bývajú preriedené. Chrobáky poškodzujúce hypokotyl vzchádzajúcej repy zapríčiňujú, že aj pri slabšom poškodení môže dôjsť k sekundárnemu napadnutiu hubami ako sú: Phoma betae, Pythium debaryanum, Pythium ultimum a mladé klíčiace rastlinky potom "padajú". Atomária dorastá maximálne do dĺžky 1,5 mm. Telo má štíhle, pretiahnuté, jemne ochlpené, hnedočervenej farby. Paličkovité tykadlá a nohy sú žltočervené. Larvy sú biele, perleťovo lesklé, smerom dozadu sa rozširujú a dorastajú do dĺžky 2,5 - 3 mm. Majú hrdzavo žltú hlavičku. Kukly sú biele, priezračné a dlhé 1,6 - 2 mm. Atomária repová prezimuje v štádiu chrobáka vo vyšších vrstvách ornice (do 10 cm) pod rastlinnými zvyškami. Na jar sa začínajú objavovať imága len čo teplota dosiahne 5 - 6°C, t.j. v čase sejby repy. Skoro na jar kým ešte repa nevzišla, živia sa chrobáčiky zvyškami rastlín v pôde. Keď teplota vystúpi nad 15°C začínajú chrobáčiky prelietavať na repné polia. Zaliezajú do pôdy kde zo začiatku obžierajú klíčky, neskôr vyžierajú malé jamky do korienkov a hypokotylu repy. Po skončení dospelostného žeru (od mája do konca júna) samička po kopulácii kladie priemerne 50 ks vajíčok do pôdy. Liahnuce larvy sa sťahujú k tenkým korienkom a živia sa nimi. Chrobáky sa liahnu od septembra až do októbra a na veľmi krátku dobu vyliezajú z pôdy a potom vyhľadávajú zimoviská. Atomária repová má jednu generáciu do roka. Cruiser 70 WS | Furadan 10 Gr | Furadan 35 ST | Furadan 350 F | Furadan 5 G | Janus FS 180 | Marshal 25 EC | Mesurol 50 WP | Poncho Beta FS 453,3 | Sumithion Super