Your Cart

Červce

Červce
Červce
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Červce spolu so štítničkami a puklicami tvoria zvláštu skupinu hmyzu s výraznými pohlavnými rozdielmi. Zatiaľ čo samčeky týchto druhov majú všetky znaky hmyzu, samičky majú telá chránené pri štítničkach plochým štítom oddeliteľným od tela a pri pukliciach a niektorých druhoch červcov pologuľovitým štítom zrasteným z telom. Je to škodca veľmi malých rozmerov. Väčšinou ho nájdeme na spodnej strane listov. Listy sa sfarbujú do hnedo - žlta. Zároveň sa na nich tvorí povlak podobný pavučine. Červce ohrozujú rastlinu hlavne počas suchého a horúceho počasia. Sú to teplomilní škodcovia skleníkových a izbových rastlín, ale vyskytujú sa aj na balkónových kvetinách, ktoré poškodzujú cicaním rastlinných štiav. Najčastejšie sa stretávame s červcom citrónovníkovým (Pseudococcus citri), ktorý sa vyznačuje tvorbou vatovitých voskových výlučkov, slúžiacich na ochranu vlastných tiel, ale aj vajíčok. Väčšinou sa zdržuje v pazuchách listov a na stonkách rastlín. Z balkónových kvetín poškodzuje predovšetkým muškáty a netýkavky. Ďalším rozšíreným druhom je červec izbový ( Coccus hesperidum), ktorý je známejší pod ľudovým názvom puklica. Škodí zvyčajne na spodnej strane listov pozdĺž hlavnej žilnatiny. Na smrekoch najčastejšie škodí červec smrekový (Physokermes piceae). Ochrana Nevysádzajte rastliny na extrémne suché a horúce miesta, napríklad k južným múrom. Pri napadnutí aplikujeme opakované postreky prípravkami: Applaud 25 WP, Basudin 600 EW, Ultracid 40 WP, Talstar 10 EC. Keďže ich telo je pokryté ochrannou vrstvou, do postrekovej kvapaliny sa odporúča pridať aj zmáčadlo, napr. Citowett. Prípravky treba striedať. Tohto škodcu spozorujete väčšinou neskoro, preto sa odporúča preventívne v uvedenom období postrekovať prípravkom proti červcom. Biologická ochrana - chrobák Cryptolaemus montrouzieri.