Your Cart

Krytonos repkový

Krytonos repkový
Krytonos repkový
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Krytonos repkový - Ceutorhynchus napi

Krytonos repkový - Ceutorhynchus napi

Vo všeobecnosti je z hľadiska škodlivosti krytonos repkový omnoho viac škodlivejší ako krytonos štvorzubý. Škodlivosť kroytonosa repkového nespočíva ani tak v jeho požerku ako v tom, že samičkou uložené vajíčko (ktoré ukladá pod vegetačný vrchol) počas embryonálneho vývoja vylučuje látky (hlavne enzýmy), ktoré spôsobujú zdurenie, praskanie a pokrútenie stonky a spomalenie jej rastu. Zvlášť citlivé na praskanie sú stonky od začiatku predlžovacieho rastu do fenofázy diferencovania pupeňov krycích listov. Stupeň škodlivosti je teda vyšší pri skorom prílete chrobákov pred predĺžovacím rastom stonky. Larvy svojím požerkom nespôsobujú veľké škody. Krytonos repkový je typickým škodcom stoniek na okraji porastu do hĺbky asi 10 – 25 m. Krytonos repkový je dlhý 3 - 4 mm. Povrch tela je jednofarebne bielo alebo sivobielo šupinatý. Telo má zavalitejšie a štít má jednoduchý, bez zreteľného hrboľu na vonkajších okrajoch (týmto sa aj odlišuje od podobného - krytonosa šešuľového). Farba tela je tmavohnedá resp. šedá. Na holeniach druhého a tretieho páru nôh je u samčekov veľký výbežok v podobe tŕňa, ktorý samičkám chýba. Vajíčka sú oválne, mliekovo biele. Larva je apódna, eucefalná, valcovitého tvaru a bielej farby. Kukla je mäkká, šedo-biela, voľná a uložená v hlinenom kokóne. Krytonos repkový je škodcom teplejších polôh, prezimuje v štádiu imága v pôde v hlinenom kokóne na pozemkoch, kde sa pestovala repka. Na jar sa prvé chrobáky objavujú pomerne skoro, keď teplota pôdy v hĺbke 20 mm dosahuje asi 6°C Najprv ich nachádzame na starých miestach kde sa pestovala repka a až po niekoľkých dňoch, keď teplota vzduchu vystúpi na 9 – 12°C jedným preletom prelietavajú (pri kľudnom počasí) už na nové porasty repky (v prípade nepriaznivého počasia je prelet rozdelený a chrobáky osídľujú iba okraje porastu). Počas dospelostného žeru, ktorý trvá 2 - 3 týždne, chrobáky vyžierajú do listovej čepele malé dierky (pripomínajúci požerok od skočiek). Samičky po kopulácii kladú jednotlivo vajíčka do stonky tesne pod vegetačný vrchol. Vplyvom enzymatických výlučkov vajíčka počas embryonálneho vývoja, stonky praskajú, zhrubnú a ohýbajú sa obyčajne v tvare písmena “S”. Vyliahnuté larvičky vyžierajú dreň byle pod vegetačným vrcholom a neskôr aj chodbičku smerom dolu. Po 4 - 5 týždňoch žeru, larvy dospievajú a opúšťajú byľ. Zaliezajú do pôdy a vo vytvorenom hlinenom kokóne v hĺbke asi 60 - 100 mm sa zakuklia. Mladé chrobáky sa liahnu asi o 25 dní, ale nevyliezajú von z pôdy, ostávajú v hlinených kokónoch až do budúcej jari. Krytonos repkový má do roka jednu generáciu.

Ochrana

Po prebudení zo zimného spánku nastáva obdobie kŕmenia s následným párením, kedy nastáva ideálny termín na insekticídne ošetrenie. Samičky kladú vajíčka do stoniek spravidla pod vegetačný vrchol. Larvy, ktoré sa z vajíčok vyliahnu vyhrýzajú pletivá stoniek, ktoré za spolupôsobenia nočných mrazov praskajú a nekrotizujú. Takto poškodené stonky sú dobrou živnou pôdou pre hubové choroby. Ochrana proti krytonosom by mala byť urobená ešte pred nakladením vajíčok, preto treba venovať pozornosť dôkladným prehliadkam porastov, hlavne po náhlom oteplení. Dobrú účinnosť má dvojzložkový insekticíd Nurelle D, ktorý má dlhú reziduálnu účinnosť a tiež hĺbkovú účinnosť a preto pôsobí aj na nakladené vajíčka. Rapid je insekticíd s veľmi podobnou účinnosťou ako Nurelle D. V tomto období aplikovať pre vytvorenie väčšieho množstva šešulí Atonik, alebo Route. Dobré výsledky dosiahneme tiež použitím prípravkov Talstar 10 EC, alebo Proteus 110 ED.