Your Cart

Kvetárka cibuľová

Kvetárka cibuľová
Kvetárka cibuľová
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Kvetárka cibuľová - Delia antiqua Larvy sú biele beznohé. Nájdeme ich väčšinou vo vnútri zakladajúcich sa cibuliek. Napadnuté rastliny žltnú, vädnú hynú. Proti kvetárke cibuľovej možno použiť moridlo Primicid 20 SD, a to v dávke 50-75 g na kilogram osiva Odporúčať možno i zálievku Basudinom 60 EC v (0,1 %) koncentrácii v dávke 0,5 litra na meter riadku. Núdzovým opatrením je opakovaný postrek (0.2 %) Metationom E 5Q počas kladenia vajíčok, väčšinou v priebehu mája.