Your Cart

Puklica slivková

Puklica slivková
Puklica slivková
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Puklica slivková - Parthenolecanium corni Samička je dlhá 4 – 6 mm, široká 3 – 4,5 mm, skoro pologuľovitá. Samček dorastá do dĺžky 2,2 mm. Obidve pohlavia dospievajú od druhej polovice mája do prvej polovice júna, keď dochádza k páreniu. Oplodnené i neoplodnené samičky kladú vajíčka pod seba. Larvy sa liahnu podľa počasia od polovice júna do júla. Sú veľmi pohyblivé a po uvoľnení zaschnutého materského tela rozliezajú sa do konárikoch. Zo začiatku vyhľadávajú listy. Na ich rube, zriedkavejšie na líci sa zvliekajú prvýkrát. Ešte pred opadávaním listov sťahuje sa väčšina lariev na konáriky a kmeň, často až na koreňový kŕčok, kde prezimujú. Na jar, za slnečných dní sa prezimované larvy rozliezajú, najčastejšie po jednoročných letorastoch. Tu sa uchytia a vyciciavajú rastlinné šťavy. Druhé larvy vylučujú na jar zo žliaz voskovité nitky, ktoré nad kolóniami puklíc tvoria ochranu pred ich prirodzenými nepriateľmi zo skupiny blanokrídleho hmyzu. Po druhom zvliekaní sa larvy premieňajú na samičky, ktoré sú zo začiatku pohyblivé, neskôr pohyblivosť strácajú a do uhynutia žijú prisadnuté. Puklica slivková napáda slivky, marhule, vinič, agáty. Stromy málo rodia, objavuje sa glejotok a často ich druhotne napáda podkôrnik. Ochrana : škodca vytvára len jednu generáciu ročne. Najjednoduchší je zásah v júli až auguste, keď škodia prvé larvy, citlivé na insekticídy. Proti tomuto štádiu škodcu sú účinné postreky, ktoré aplikujeme proti druhej generácii obaľovača slivkového a to Metationom E-50, alebo Anthionom, alebo Dimecronom 20 (tento nesmie byť použitý na čerešniach, sú potrebné aspoň tri postreky). Ak v máji alebo v júni zistíme väčší počet samičiek, musíme postrekovať Metationom E-50. Postrek opakujeme aspoň jeden krát po 8 dňoch. Zmývacie predjarné postreky pred rozpukom len znižujú početnosť prezimujúcich lariev, ale ich účinnosť je nedostatočná.