Your Cart

Háďatko zhubné v cesnaku

Háďatko zhubné v cesnaku
Háďatko zhubné v cesnaku
0,00€
Bez DPH: 0,00€
V posledných rokoch sa stal cesnak stredom záujmu spotrebiteľskej aj pestovateľskej verejnosti. Na trhu často chýbal, najmä v predjarí. Pestovatelia sa často pri pestovaní stretávali s neúspechom. Hlavný podiel na tom mal zlý zdravotný stav celých porastov, nízke úrody, horšia kvalita ap. Toto bolo spôsobené najmä kalamitným rozšírením háďatka zhubného. Je to červ nepatrných rozmerov, voľným okom neviditeľný, dlhý asi 1 až 1,8 mm, široký0,04 až 0,06 mm. Háďatko žije v pôde a napáda koreňové podpučie rastlín cesnaku aj ostatných cibuľovín. Rozširuje sa najmä sadbovým materiálom. Háďatko je ukryté medzi suchými šupinami cesnakových strúčikov, kde sa dlhšie zdržuje, neskoršie spôsobuje poškodenie aj v strúčiku. Takto sa stalo, že pestovatelia nepoznajúc pravú príčinu aj ochranu stratili záujem o pestovanie cesnaku. Na úspešné pestovanie platia tieto zásady:
  • Vysádzame len kvalitnú a hlavne zdravú sadbu.
  • Pred výsadbou cesnakové strúčiky moríme a vysádzame iba na plochy, ktoré nie sú zamorené háďatkom zhubným a nepestovala sa na tom mieste žiadna cibuľovina aspoň 5 rokov.
  • Vysádzame včas - pri jesennej výsadbe do konca októbra, pri jarnej čím skôr.
  • Zabezpečíme dokonalú výživu (zaraďuje sa do druhej trate), potrebné množstvo vlahy a kvalitné ošetrovanie počas vegetácie.
  • Porast musí byť čistý - bez burín až do zberu.
  • Sledujeme zdravotný stav porastu a zabezpečujeme ochranu proti živočíšnym škodcom nadzemných častí rastlín (roztoče).
  • Zberáme včas - nenecháme prezrieť v pôde, dobre dosušíme, aby sa nezaparil, očistíme a vytriedime.
Keďže z tohto komplexu je jedným z hlavných činiteľov zdravá sadzba, rozoberieme si správny spôsob jej prípravy. Na základe našich mnohoročných skúseností možno odporúčať takýto postup:
  • Na výsadbu vyberáme iba zdravé, veľké cesnakové hlávky, zo zdravých porastov. Strúčkujeme podľa možností až tesne pred výsadbou, nie do zásoby. Moríme v každom prípade, najmä ak nemáme úplnú istotu, že sa tam nenachádza háďatko. Moríme (5 %) roztokom Sulky, v ktorom strúčiky máčame 8 až 12 hodín tesne pred výsadbou, najlepšie cez noc. Na morenie je najvhodnejšia drevená kaďa alebo nádoba z plastickej hmoty. Sadbu dáme do riedkych vriec (vrecúšok) a zavesíme do roztoku tak, aby boli celé ponorené a nedotýkali sa dna. Po uplynutí obdobia morenia vrecúška vytiahneme, necháme odkvapkať a hneď vysádzame.
  • Namorenú priesadu nie je vhodné sadiť do suchej pôdy, preto ak nie je dostatočná pôdna vlhkosť, odporúča sa závlaha po výsadbe aspoň 15 mm. Ak máme úplne zdravý sadbový materiál, môžeme moriť Benlaton, alebo Fundazolon (0,5 %). Máča sa počas 20 minút a po namorení sa osuší prúdením vzduchu pri teplote okolo 20°C. Takto namorené priesady sa nemusia ihneď sadiť a môžu sa niekoľko dní skladovať v suchom a chladnom prostredí. Tento spôsob morenia je z hľadiska fungicídnej ochrany účinnejší ako morenie Sulkou, neúčinný je však na ochranu proti háďatku zhubnému.
Pri dodržaní týchto zásad prípravy cesnakovej priesady a za predpokladu, že splníme aj ostatné požiadavky pestovania, mali by sme byť pri pestovaní cesnaku úspešní. K podrobnejšiemu rozoberaniu ďalších bodov sa ešte vrátime v niektorom ďalšom článku.