Your Cart

Výsadba cesnaku na jar

Výsadba cesnaku na jar
Výsadba cesnaku na jar
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Záhradkári majú veľký záujem o pestovanie jarného cesnaku, pretože má výbornú skladovateľnosť, prakticky ho môžeme uchovať až do budúcej úrody. Zvlášť nepaličiak Japo vyniká hlavne dobrým zdravotným stavom a dobrou skladovateľnosťou. Pre jarnú výsadbu cesnaku musíme pôdu pripraviť (poorať alebo zrýľovať) už na jeseň. V osevnom postupe ho zaraďujeme do II. trate, najlepšie sa mu darí po strukovinách, zemiakoch a listovej zelenine. Priame hnojenie maštaľným hnojom nie je pre cesnak vhodné, no tesne pred výsadbou môžeme na záhon rozhodiť dobre rozložený kompost. Z priemyselných hnojív môžeme použiť na plochu 10m2 0,1 kg síranu amónneho, 0,4 kg superfosfátu a 0,4 kg 40 % draselnej soli. Výsadba cesnakuSkoro na jar, hneď ako pôda obschne, urovnávame ju hrabľami. Keď je však zliata a tvrdá, prekypríme ju do hĺbky 8 cm motykou alebo rotavátorom. Tesne pred výsadbou cibule cesnaku rozdelíme na jednotlivé strúčiky a na 8 až 10 hodín ich dáme moriť do 5 % roztoku Sulky. Na morenie nepoužívame plechové nádoby, ale nádoby z plastickej látky, alebo zo skla. Morením by sa mali zničiť zárodky háďatka zhubného, ktoré môžu byť priamo v sadivovom materiále. Sulka zároveň pôsobí na rastlinu aj ako povzbudzujúci rastový stimulátor. Cesnak vysádzame do riadkov vzdialených 250 až 300 mm, používame pritom značkovač. Keď je pôda ešte pomerne vlhká, odporúčame používať pri výsadbe dosku, ktorú podľa potreby posúvame. Ďalšou pomôckou je tupý drevený kolík, ktorým hĺbime jamky. Hĺbka výsadby má byť taká, aby nad vegetačným vrcholom strúčika bola vrstva zeminy vo výške jeho dvoch dĺžok. Strúčiky kladieme dolu koreňovým krčkom a pôdu nad nimi zatlačíme. Po vysadení povrch hriadky urovnáme hrabľami. Cesnak ako suchomilná rastlina nie je veľmi náročný na vodu. O to väčšiu pozornosť však musíme venovať okopávke alebo plečkovaniu aj vtedy, keď je porast bez buriny. Celkove by sme mali cesnak okopať počas vegetácie 6 až 7 -krát. Keď v poraste nájdeme rastlinu, ktorá je napadnutá háďatkom zhubným, vyberieme ju aj s koreňmi z pôdy a spálime. Napadnutie háďatkom poznáme podľa toho, že rastlina začína žltnúť, slabo vädnúť a dá sa bez odporu vytiahnuť zo zeme, pretože škodca oddelil koreňový systém od cibule. Pri silnom výskyte háďatka zhubného by sme na tom istom pozemku nemali cesnak pestovať 8 až 10 rokov. Ďalší škodca, ktorý je pomerne málo známy, je fúzavka cesnaková. Prezimuje jej imágo, ktoré skoro na jar (február až apríl) kladie vajíčka do prvej pazuchy rastliny, t. j. v tom čase, keď je rastlina vysoká 80 až 100 mm. Z vajíčok sa liahnu larvy bielej farby, zavŕtajú sa do kŕčku cesnaku, kde vyžierajú chodbičky. Takto poškodené rastliny vytvárajú len málo vyvinuté cibule. Proti fúzavke cesnakovej preventívne postrekujeme Dimecronom 50 v 0,2 % koncentrácii v poslednej dekáde marca, alebo v prvej dekáde apríla 4 až 5 dní po vzídení cesnaku. Cesnak začneme zberať vtedy, keď na hriadke jedna tretina rastlín zmäkne v krčku a vňať políha. Optimálny termín zberu nesmieme premeškať, lebo by sa v cibuliach začali oddeľovať strúčiky. Vykopané rastliny môžeme uskladňovať vo vencoch, alebo vo zväzkoch po 15 až 20 cibúľ. Zavesíme ich na vzdušné miesto, aby sa usušili a asimiláty sa stiahli z trsov do cibule. Keď sú už dobre vysušené, môžeme ich oddeliť od trsov tak, že cibuliam ponecháme 50 až 60 mm dlhé krčky, skrátime im korene na 3 mm a uložíme ich na suchom mieste pri teplote +2 až 4 °C.