Your Cart

Starajme sa o zdravotný stav cesnaku

Starajme sa o zdravotný stav cesnaku
Starajme sa o zdravotný stav cesnaku
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Drobní pestovatelia sa často dopúšťajú chyby pri pestovaní cesnaku tým, že nevenujú dostatočnú pozornosť zdravotnému stavu. Zdravá sadba, správna voľba pozemku, agrotechnika a zdravý porast spolu s priaznivými klimatickými podmienkami dávajú predpoklad dosiahnutia vysokých úrod zdravého cesnaku. Počas vegetácie treba bojovať proti burinám, hubovým chorobám a škodcom, ktoré ohrozujú dobrý zdravotný stav tejto kultúry. Boj proti burinám pozostáva z ich ničenia mechanickou cestou (plečkovanie, okopávky). Ničenie burín je dôležité, nakoľko pri zaburinení dochádza k tvorbe vhodných podmienok pre šírenie hubových chorôb. Buriny sú i hostiteľmi mnohých chorôb a škodcov. Vo vlhkejších pôdach a klimatických podmienkach porasty bývajú napadnuté hubovými chorobami, ktoré spôsobujú veľké straty na úrode. K častým ochoreniam patrí krčková hniloba vyvolaná hubou Botrytis, ktorá spôsobuje mäknutie krčkovej časti, ktoré sa postupne šíri na celú hlávku cesnaku. Horúce a suché počasie rast húb zastavuje. Pri uskladňovaní materiálu mechanicky poškodeného, nedostatočne vyzretého a zle vysušeného vo vlhkých, nevetraných miestnostiach, dochádza k rozšíreniu penicíliovej hniloby, ktorá vyvoláva suchú hnilobu cesnaku. Na mladých rastlinách sa toto ochorenie prejavuje ich žltnutím a zasýchaním od vrcholu. Fuzarióza cesnaku býva nebezpečná hlavne v oblastiach s chladnejším počasím. Napadnuté strúčiky hnednú a objavuje sa medzi nimi belavý povlak huby. Cesnak uložený na suchom mieste práchnivie. Boj proti týmto hubovým chorobám cesnaku spočíva vo výsadbe zdravého materiálu, voľbe vhodného pozemku, dodržiavaní agrotechnických zásad, v dodržiavaní zaradenia výsadby cesnaku po troch a viac rokoch na zamorenom pozemku. Veľmi dôležité je i morenie Fundazolom (0,2%) a to 20 minút. Najnebezpečnejším škodcom cesnaku je háďatko cesnakové. Obidve pohlavia sú nitkovité, dlhé 1 až 8 mm, široké 0,04 až 0,08 mm, ktoré žijú a rozmnožujú sa v pletivách hostiteľských rastlín. Háďatká opúšťajú napadnuté rastliny až po ich uhynutí. Časť starších lariev opúšťa hosťujúcu rastlinu a pôdou preniká do ďalších rastlín. Mladé napadnuté rastliny zakrpatievajú, obalové šupiny praskajú a odumierajú. Takto napadnuté rastliny možno veľmi ľahko vytiahnuť z pôdy, nakoľko sa poruší podpučie a korienky opadávajú. Háďatká sa zvlášť šíria za nadmerného vlhka. Slabšie napadnuté rastliny neodumierajú a nie sú popraskané, ale po zbere a vysušení sa ochorenie prejaví žltým sfarbením okolia bázy. Háďatká nie sú typickým škodcom, avšak materiál z napadnutých porastov sa horšie skladuje. Háďatká zamorujú pôdu a ľahko prechádzajú na iné cibuľoviny. Prechodne môžu žiť i na niektorých druhoch burín. Ochrana proti tomuto škodcovi pozostáva hlavne vo výsadbe morených strúčikov cesnakov v 5% roztoku Sulky 6 až 12 hodín, v udržiavaní nezaburineného záhonu, ako aj v odstraňovaní napadnutých rastlín počas vegetácie. Veľmi dôležité je i striedanie plodín a zamedzenie výsadby cesnaku po iných cibuľovinách. V niektorých rokoch sa premnoží molička cesnaková. Je to drobný motýľ, ktorý kladie vajíčka na spodnú stranu listov. Vyliahnuté húseničky prenikajú do listovej dutiny, kde vyžierajú chodbičky viditeľné voľným okom. Napadnuté rastliny žltnú, poškodené listy odumierajú. Z ochranných opatrení sa používa postrek Metationom E 50 (0,2 %). Medzi častých škodcov cesnaku patrí roztočík. Cez vegetáciu žije na listoch cesnaku. Napadnuté rastliny sú zakrpatené, majú užšie poskrúcané listy, mozaikovite sfarbené. V uloženom cesnaku žije pod šupinami, vysáva povrchové bunky, ktoré zvoľna zasychajú. Napadnutý materiál nie je vhodný na skladovanie. Skladovať ho možno krátkodobo v suchých priestoroch pri nízkej teplote. Počas vegetácie sa na ničenie tohto škodcu využíva opakovaný postrek Metationom E 50 hneď po prvých príznakoch.