Your Cart

Fazuľa

Fazuľa
Fazuľa
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Pri pestovaní fazule, ktorá sa stala bežnou rastlinou našich záhrad i polí si ani neuvedomujeme, že pochádza z Južnej Ameriky. Dlhoročným pestovaním a intenzívnou prácou šľachtiteľov v posledných desaťročiach vznikli stovky kultivarov rozličného vzrastu, farieb, veľkosti i tvaru semena. Bežne pestovanú fazuľu možno rozdeliť:
  • Podľa spôsobu použitia - na struky (fazuľa záhradná), na semeno (fazuľa suchá, poľná).
  • Podľa vzrastu - kríčková, ovíjavá (kolíková).
  • Podľa farby struku (nezrelého) - zelená, žltá.
  • Podľa základných znakov semena - veľkosti, tvaru a farby.
Uvedené znaky a vlastnosti sa rozličným spôsobom kombinujú, takže máme napr. ovíjavé i kríčkové fazule so žltým alebo zeleným strukom, fazuľu pre poľné pestovanie ovíjavú i kríčkovú atď. Nemáme však fazuľu, ktorá by bola súčasne kríčková i ovíjavá, alebo mala aj zelené i žlté struky (to môže mať len nežiaduca zmeska kultivarov). Práve tak nemáme kultivary, ktoré by boli rovnako kvalitné na struky i ako suchá fazuľa. Každý záhradkár by mal poznať základné typy fazule, aby si vedel vybrať vždy tu najvhodnejšiu pre vlastný cieľ pestovania. Základné znaky semena farbu, tvar, veľkosť vidíme už na osive, čo má význam pri pestovaní na semeno. Rozdiel spôsobu sejby kríčkových a ovíjavých typov je známy. Menej si pestovatelia uvedomujú, že nízke fazule rodia v krátkom časovom rozpätí viackrát, zatiaľ čo kolíkové rozkvitajú postupne cez celé vegetačné obdobie. Menej známy je rozdiel medzi fazuľou záhradnou (na struky) a fazuľou poľnou (na semeno), ktorý je základom kvality čerstvých strukov. Rozdiel je predovšetkým v stavbe struku, čo vidieť na vyvinutom sviežom i zrelom struku. Poľná fazuľa má steny struku vystužené membránou, akoby pergamenovou vrstvou a na (švíkoch) struku má vlákna. Membrána i vlákna sa vytvárajú už v zelenom struku a znehodnocujú tak struk pre kuchynské spracúvanie. Steny struku sú tenké, podiel semena veľký a prierez je plochý, alebo oválny. Zrelý struk je hladký, pevné membrány v jeho stenách napomáhajú otváraniu strukov a tým i uvoľňovaniu semena. Kvalitná záhradná fazuľa nemá vlákna, ani steny strukov spevnené membránou. Vyvinutý, zelený struk v trhovej zrelosti má hrubé, mäsité steny, podiel semena je veľmi malý. Prierez struku je kruhový. Pri dozretí sa struk výrazne odlišuje od struku fazule poľnej. Keďže nie je vystužený membránou, pri dozrievaní zasychá pevne okolo zrelých semien, vytvára vrásčitý povrch. Semená sa ťažko uvoľňujú, nakoľko sa struk neotvára na dve polovice, ale láme sa prične na kúsky, v ktorých zostávajú uzatvorené semená. Záhradkár ktorý chce mať kvalitné fazuľové struky a bez problémov získať i úrodu suchej fazule, bude preto pestovať dva rozličné kultivary. Nebude uvažovať tak, že po vysadení jedného kultivaru časť pozberá na struky a čo nespotrebuje v strukoch, to si nechá na suchú fazuľu.