Your Cart

Pre záhradky iba kolíkové rajčiaky

Pre záhradky iba kolíkové rajčiaky
Pre záhradky iba kolíkové rajčiaky
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Náš sortiment povolených kultivarov rozoznáva dve skupiny poľných rajčiakov, skupinu kolíkových a skupinu kríčkových. Toto rozdelenie má historický pôvod z obdobia, keď rajčiaky neboli tak prešľachtené. Dnešné kríčkové kultivary sa delia ďalej na: nízke indeterminanty, vysoké a nízke determinanty. Podľa tohto delenia sú kolíkové kultivary vysokými indeterminantami. Toto rozdelenie spočíva na genetických základoch a vyplýva z kombinácie dvoch znakov - spôsobu nasadenia súkvetí a dĺžky internódií. Indeterminanty vytvárajú medzi vijanmi 3 listy a podľa dĺžky internódií môžu byť vysoké ako Sláva Porýní, alebo nízke ako napríklad Imun. Determinanty vytvárajú medzi súkvetiami 1 až 2 listy a výhon ukončujú 1 až 3 súkvetiami. Najznámejšie kríčkové kultivary sú Vrbičanské nízke, alebo kultivar Nana. Kolíkové kultivary dorastajú do výšky 1,2 až 1.5 m. Dozrievanie plodov je postupné. Podobne sa chová aj nízky indeterminant Imun. Determinantné rastliny sú nižšie. Pestujú sa často bez opory a mávajú plody často znečistené zemou. Okrem toho dozrievajú hromadnejšie. Táto vlastnosť je žiadúca u kultúr pre jednorazový zber, ale menej pre záhradkárske účely. V podstate možno povedať, že výhoda pestovania kolíkových rajčiakov nespočíva len v plynulom dozrievaní plodov do konca vegetácie, ale v ich dokonalom vyfarbení a povrchovej čistote. Z kolíkových kultivarov majú záhradkári k dispozícii 3 pôvodné slovenské kultivary. Najstarším je Sláva Porýní. Originalitu dostal v roku 1941. Má neskorší vývoj. Vyniká zdravým a silným vzrastom, bohatým nasadením hladkých, väčších plodov, ktoré majú vyrovnanú veľkosť a tvar. Pre tieto vlastnosti zostáva tak dlho v sortimente. Nutričné hodnoty má z povolených kultivarov najnižšie. Obsah refraktometrickej sušiny sa pohybuje okolo 5%. Má nižší obsah cukrov. Naopak, obsah vitamínu C a kyselín je vyšší. Pomer medzi obsahom kyselín a cukrom vytvára harmonický vzťah a konzument má pocit lahodnej chuti plodov. V poradí druhým najstarším kultivarom sú Stupické poľné včasné, povolené v roku 1955. Vykazuje vynikajúcu skorosť v dozrievaní. Má stredne silný až slabší vzrast a riedke nasadenie listov. Plody sú drobné až stredne veľké, prevažne guľaté. Prvé plody v súkvetí sú ploché, rebernaté, viackomorové, ako pri väčšine skorých kultivarov. Pre ich slabší vzrast sa vysádzajú buď dve rastliny ku kolíku, alebo po jednej rastline v hustejšom spone do riadku. Nutričná hodnota plodov je jedna z najvyšších. Má vysoký obsah sušiny. Pohybuje sa cez 6%. Súčasne má vysoký obsah cukrov, nižší obsah kyselín a primeraný obsah vitamínu C. Chuť má príjemnú, harmonickú, až sladkastú. Najmladším kultivarom je Start SF1, ktorý bol povolený v roku 1981. Je to typ moderného hybridného kultivaru, ale bez špecifickej rezistencie pre choroby. Jeho zdravotný stav je výborný. Spája v sebe silný, zdravý rast a vysoké úrody. Patrí k skorým kultivarom. Plody sú stredne veľké, ploché. Produkcia refraktometrickej sušiny a cukrov je vysoká a blíži sa k hodnote kultivaru Stupické včasné. Najvhodnejší termín pre výsev kolíkových rajčiakov je prvá dekáda apríla. Zo skoršieho výsevu musíme rastliny presádzať do väčších črepníkov a dbať o to, aby sa príliš nevytiahli. Hotová priesada má byť silná, kompaktná a nízka. Má mať vytvorené púčiky, prípadne rozkvitnuté prvé kvety prvého vijanu. Zasušenie priesady sa odráža v počiatočnom raste na záhone negatívne. Rastliny nemajú taký intenzívny rast, ako plynule pestované priesady. Skoré kultivary vytvárajú za normálneho priebehu vegetácie prvé kvety za 55 dní po vzídení, neskoršie asi za 65 dní. Skoré kultivary majú prvé zrelé plody za 105 až 115 dni, neskoršie za 125 dní. Rajčiaky pestujeme v prvej trati, to znamená v pôde vyhnojenej organickými hnojivami. Toto základné hnojenie dopĺňame kombinovanými hnojivami v dávke 20 g.m-2. V čase dozrievania prvých plodov prihnojíme rastliny dusíkatými hnojivami, aby sme podporili tvorbu listovej plochy. Výsadbu volíme v hustote asi 2 rastliny na m2. Stupické poľné včasné vysádzame vzhľadom na jeho slabší vzrast po 2 rastlinách ku kolíku, alebo po jednej rastline a hustejšie. Na rastline ponechávame okrem hlavného výhonku 1 až 2 vedľajšie výhonky. Tieto okolo 10. augusta skracujeme, aby počas zostávajúcich 50 dní do príchodu októbrových mrazov plody dozreli. Úrody plodov sa pohybujú u kultivarov Sláva Porýní a Start SF1, okolo 6 kg z m2. Skoré kultivary majú úrody nižšie. Úrodu pozitívne neovplyvňuje len hnojenie, kultivar, ale aj boj proti burinám, chorobám a škodcom. V júni sa musíme zamerať na ochranu proti pásavke zemiakovej. V čase jej výskytu postačí opakovaný postrek Soldepom. Ďalším vážnym nebezpečenstvom v neskoršom období je výskyt plesne zemiakovej. K jej obmedzeniu sa odporúča postrek 0,2 % roztokom Dithane M 45, alebo 0,6 % postrekom roztoku Kuprikol 50.