Your Cart

Jarné pestovanie rajčiakov

Jarné pestovanie rajčiakov
Jarné pestovanie rajčiakov
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Rajčiaky sú hodnotnou zeleninou, preto je žiadúce, aby bol nimi trh zásobený už v jarných mesiacoch. Najskoršie plody rajčiakov môžeme pri nízkych nákladoch dopestovať pod studenými fóliovými krytmi. Vysievame ich do skleníka v období od 20. do 30. januára. Mladé rastlinky prepichujeme do zakoreňovačov keď majú dva pravé listy. Vysádzame od 30. marca do 5. apríla v závislosti od klimatických podmienok pod fóliovník s dvojitou fóliou. Spodná fóliová plachta má hrúbku 0,05 mm, naťahujeme ju slabo, aby vznikol vzdušný priestor medzi spodnou a vrchnou fóliou. Vzduchová vrstva zabraňuje kolísaniu teplôt v noci a vo dne. Pri príprave pôdy dbáme na to, aby bol pred výsadbou pozemok dokonale skultivovaný a uľahnutý. Veľký dôraz kladieme na dezinfekciu pôdy, pretože pod fóliovými krytmi sa choroby a škodcovia rozširujú rýchlejšie než vo vonkajších podmienkach. Dezinfekciu pôdy robíme preparovaním, aplikovaním Formalínu, Nematínu, alebo alylalkoholu. Rajčiaky dobre reagujú na bohatú zásobu prístupných živín v pôde. Veľmi dobre znášajú hnojenie organickými a priemyselnými hnojivami, odvďačia sa zaň nielen zvyšovaním úrod, ale aj zlepšovaním kvality plodov. Dávky hnojív sa musia riadiť hladinou prístupných živín v pôde. Keďže pri rýchlení pod fóliovými krytmi dosahujeme niekoľkonásobne vyššie úrody, spotreba živín sa musí riadiť podľa toho. Sadence vysádzame do pôdy, ktorá je pokrytá čiernou fóliou. Pre tento spôsob pestovania je to veľmi dôležitý činiteľ, pretože fólia nedovolí, aby sa vzdušná vlhkosť pod krytmi zvýšila nad 60 %. Pri zamračenom počasí a nenastielanej pôde sa vzdušná vlhkosť zvyšuje počas jedného dňa na 100 %, čo je ideálne prostredie pre hubové choroby. Pre rajčiaky je najvhodnejší spon 800X400X300 až 400 mm v závislosti od kultivaru. Vysádzame do jám napustených vodou čo najhlbšie, aby koreňová hmota bola čo najmohutnejšia, do dvojriadkov ku kolíkom, alebo k drôtenému vedeniu. Rastlinám nechávame jeden výhonok. Bočné výhonky vylamujeme raz týždenne, pretože prerastené, neskoro vylomené bočné výhonky brzdia skorosť rastliny. V období vylamovania sa veľmi rýchlo rozširujú vírusové choroby prenášaním z napadnutých rastlín, preto dbáme na dezinfekciu a choré rastliny vylamujeme posledné. Pri tvorbe plodov má dôležitú úlohu pôdna vlhkosť, nepravidelné zavlažovanie znižuje akosť a množstvo plodov. Na nastielaných pôdach je odparovanie vody znížené, na udržanie pôdnej vlhkosti stačí zavlažovať dvakrát do týždňa. Zavlažujeme podmokom, aby sa čo najmenej vody dostalo na listy. Dôležitá je aj teplota vo fóliovníkoch. Optimálne teploty pre vývin rastliny sú okolo 20 až 25°C. Vo fóliovníkoch rastliny rajčiakov viac napádajú choroby, tu majú pre svoj vývin ideálne podmienky. Najčastejšie sa stretávame so zvinovaním listov, čo spôsobuje nerovnomerná závlaha, nadmerná výživa po vylamovaní, alebo je to aj kultivarova vlastnosť. Z vírusových chorôb sa vyskytujú stolbur, mozaika a bronzovitosť. Ochrana spočíva v odstránení napadnutých rastlín. Vírusové choroby sa prenášajú aj semenom. Ochranou je namáčanie semien - pred výsevom na 10 minút v 2 % NaOH. Hubové choroby sa rozširujú vtedy, keď sa relatívna vzdušná vlhkosť zvýši nad 80 %. Preventívne postrekujeme Dithanom M 50, v čase oberania používame Kuprikol 50 a Kuprikol 30. Postrekujeme v desaťdňových intervaloch. Najčastejšími škodcami sú vošky a molice, proti ktorým používame Fosfotion E 50 a Pirimor. Pri výbere kultivaru na rýchlenie vo fóliovníkoch prihliadame na ich vlastnosti. Prvoradou vlastnosťou je skorosť vybraného kultivaru. Najlepšie výsledky pri rýchlení vo fóliovníkoch sme dosiahli s týmito kultivarmi: Luca - F1 (Sluis en Groot, Holandsko), Lucy - F1 (Sluis en Groot, Holandsko), Vemone - F 1 (Sluis en Graot), Bonset - F1 (Sluis en Groot, Holandsko), Harzfeuer - F1 (Nemecko).