Your Cart

Venujme pozornosť pestovaniu uhoriek nakladačiek

Venujme pozornosť pestovaniu uhoriek nakladačiek
Venujme pozornosť pestovaniu uhoriek nakladačiek
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Z hľadiska lepšieho uspokojovania požiadaviek konzervárenského priemyslu, hľadajú sa cesty aj pre spriemyselnenie výroby uhoriek nakladačiek. Na celom svete, rovnako i u nás, sa uhorky nakladačky pestujú väčšinou na menších plochách a zberajú sa ručne. Riešenie mechanizovaného zberu je iba v začiatkoch. Zatiaľ nie je k dispozícii kultivar, ktorý by spĺňal agrotechnické požiadavky ekonomiky výroby. V súčasnosti ako najvhodnejší typ a model kultivaru pre zabezpečenie vysokej produkcie kvalitných plodov, sa považujú hybridy so 100 samičími plodmi. Uhorky nakladačky sú plodinou s veľkými nárokmi na teplo i na vlahu, najmä pôdnu. Spodná hladina vody však nesmie byť vysoká, lebo by znižovala teplotu ovzdušia. Uhorky patria k svetlomilným plodinám, preto veľmi ťažko znášajú veterné polohy. Pod uhorky treba zásadne hnojiť maštaľným hnojom, alebo kompostom. Veľmi citlivé sú na chemické prípravky. Nesmú sa vysievať na pozemky, kde bola vykonaná dezinfekcia pôdy. Pokles teplôt pod 7°C ako aj sucho zapríčiňuje opad kvetov i mladých plodov, žltnutie listov, vädnutie a odumieranie rastlín. Z hľadiska výživy sú uhorky náročné najmä na draslík a fosfor. Znesú i vyššie dávky, ak ich dávame na viackrát. Nadbytok dusíka spôsobuje nadmerný výskyt chorôb, ktoré znižujú úrodu i kvalitu plodov. Oneskoruje sa aj nástup rodivosti. Ochranu proti škodlivým činiteľom popri agrotechnike treba považovať za základ vysokých úrod. Za suchého počasia používame menšie dávky živín. Kultúry uhoriek sa osvedčilo prihnojovať mikroelemantami vo forme bóraxu a molybdénu. Chlór nepriaznivo ovplyvňuje klíčenie semien. Osvedčuje sa výsev uhoriek v prvej polovici mája. Najlepšie úrody sa dosahujú v rokoch, keď je skorá a teplá jar, bez jarných mrazov. Vysievame, keď je pôda prehriata minimálne na 12 °C. Okopávať treba začať hneď, akonáhle začnú vzchádzať. Kypríme iba plytko v medziradoch. Prehustené porasty jednotíme, keď rastliny majú vyvinutý prvý list. Nikdy nejednotíme vytrhávaním rastlín. Pri zbere uhoriek dbáme aby sme zobrali všetky plody, nakoľko v prerastkoch sa začnú vytvárať semená a rastliny ďalšie násady plodov obmedzujú (okrem partenokarpických uhoriek hybridných, ktoré semená netvoria). Úroda uhoriek sa podstatne zvyšuje opeľovaním včelami. Pri priamom ošetrovaní a zberoch uhoriek nakladačiek možno v podmienkach Slovenska dosiahnuť vysokú úrodu. Pestovaním hybridných uhoriek sa podstatne vylepšilo zastúpenie akostných tried. Hybridy majú až 100 % podiel samičích rastlín. Okrem toho sú v priemere až o 50 % úrodnejšie, ako naše tradičné kultivary. Hybridy v pazuche jedného listu už na hlavnej stonke dávajú viac plodov, bežné kultivary iba jeden plod. Ak chceme, aby sa vysoký výnosový potenciál hybridných uhoriek prejavil v čo najväčšej miere, vyžadujú intenzívnu agrotechniku, dostatok humusu v pôde (organické hnojenie) a pri dlhšom období sucha i závlahu, hlavne na začiatku rodivosti. V súčasnosti sa u nás overujú kultivary, ktoré majú zafixované partenokarpické genetické vlastnosti, nasadzujú plody uhoriek bez opelenia. Väčšina tradičných oblastí má na pestovanie uhoriek nakladačiek nedostatok zrážok, preto z hľadiska zabezpečenia pravidelných a dobrých úrod treba počítať aj so zavlažovaním.