Your Cart

Zemiaky - obľúbená zelenina

Zemiaky - obľúbená zelenina
Zemiaky - obľúbená zelenina
0,00€
Bez DPH: 0,00€
Každý záhradkár chce byť sebestačný v samozásobení zeleninou, ovocím, kvetmi ap. Platí to aj pri zemiakoch, ktoré pri dobrom ošetrovaní poskytujú rovnocennú hodnotu ako iná zelenina. Za najväčší úspech záhradkára sa považuje dopestovať čo najväčšiu úrodu veľmi skorých a skorých zemiakov. Skoré konzumné zemiaky sú najrozšírenejším a pritom najlacnejším dodávateľom vitamínu C po zimnom období, diétnou zeleninou, ale aj pochúťkou.

Pestovateľské podmienky

Zemiaky sú veľmi produkčnou plodinou, ak im zabezpečíme potrebnú výživu a vlahu. Pre dobrý vývoj treba dostatočné hnojenie organickým hnojivom (najlepšie vo forme dobre vyzretého kompostu). Veľmi dôležité je zabezpečenie kyprého a teplého rastového lôžka a rovnomerná vlaha. Ďalšou podmienkou vysokej úrody je hodnotné sadivo výkonného kultivaru a bezburinný porast po vysadení až do zberu. Za týchto podmienok možno získať pri veľmi skorých zemiakoch okolo 1 až 1,2 kg pod jednou rastlinou a pri skorých zemiakoch až 1,5 kg. V záhradke na 1 m2 môžeme dopestovať 6,5 až 7 kg zemiakov. Základom dobrých rastových podmienok je príprava pôdy v jeseni a pred vysádzaním. V jeseni pôdu zrýľujeme alebo zorieme do hĺbky 150 až 200 mm a zapravíme organické, fosforečné a draselné hnojivo. Neskoršie v jeseni ju opäť zrýľujeme alebo zorieme do hĺbky 250 až 300 mm a necháme v hrubej brázde až do jari. Na jar po obschnutí pôdu urovnáme a podrývakom prekypríme do hĺbky 130 až 150 mm.

Výber kultivaru a príprava sadiva

Na výsadbu si treba obstarať každoročne nové sadivo. Nie je správne vysádzať pokrájané a nepredklíčené zemiaky. Predklíčovanie a dostatočné preteplenie sadiva má veľký vplyv na skoré zakladanie hľúz a na výšku úrody. Pritom samotné predklíčovanie nie je náročná práca. Nepredklíčujeme poškodené a nahnité hľuzy. Poukladáme ich do debničky od ovocia očkovou častou hore a uložíme do dobre vetrateľnej a cez deň osvetlenej miestnosti. Predkličujeme ich pri teplote 12 až 15 °C. Prvých 10 dní sa sadba naklíči bez prístupu svetla a od obdobia, kedy výhonky dosiahli 5 mm sa predkličuje pri svetle (osvetlenie 6 až 8 hodín denne). Dôležité je, aby v miestnosti bola dostatočne vysoká vlhkosť vzduchu (90 %), napr. rozstrekom vody. Posledný týždeň pri predkličovaní treba denne vodou kropiť aj sadivo, čím sa dosiahne vznik zárodočných korienkov. Produkčné zárodky korienkov sa zvlášť dobre vyvinú, ak sa 5 až 6 dní pred ukončením predklíčovania presypú naklíčené hľuzy jemne preosiatou rašelinou alebo rašelinovým kompostom až do výsadby. Pred výsadbou sadivo utužíme schladením na teplotu 8 až 10°C.

Výsadba, ošetrovanie, ochrana

Zemiaky v záhradkách vysádzame na jar a to čo najskôr do pripravenej a prehriatej pôdy. Plochu určenú pre výsadbu si vyznačíme riadkovačom. Možno voliť spon 600 mm X 300 mm. V priesečníku sponu sa vykope jamka do hĺbky 6 až 8 mm a do každej dáme dobre predklíčenú hľuzu výhonkami hore. K hľuze vsypeme hnojivá a to zmes pripravenú z rašelinového kompostu a dusíkatého minerálneho hnojiva, prípadne granulovaného hnojiva NPK. Túto zmes si pripravíme tak, že na každých 10 kg rašelinového kompostu pridáme 0.5 kg dusíkatého hnojiva, napr. liadku alebo močoviny a do jednej jamky pridáme za hrsť tejto zmesi. Potom zemiaky prekryjeme 100 mm vrstvou zeme a necháme ich rásť. Kopcovanie v tomto období nie je výhodné, pretože oneskoruje vzchádzanie. Po vzídení zemiaky postupne mechanicky ošetrujeme prihŕňaním zeme, čím súčasne zabezpečujeme aj bezburinnosť. Po dosiahnutí výšky vňate 200 až 300 mm urobíme záverečné nahrnutie zeme k rastlinám a tým ukončíme ošetrovanie. Zemiaky potrebujú počas vegetácie dostatok vlahy, ale zvlášť vo fáze tvorby a narastania hľúz, čo je pri veľmi skorých zemiakoch na 50. deň po vysadení. Zavlažujeme ich podľa dennej potreby zemiakov na vlahu, ktorá sa rovná 3 až 5 mm na každý deň po vzídení. Zo sledovania zrážok možno stanoviť režim závlahy na túto hodnotu. Preto sledovanie závlahových pomerov patri k základnej práci záhradkára pri pestovaní skorých zemiakov. Z praktického hľadiska je lepšie, ak sa stanovená dávka závlahy rozdelí na viackrát, napr. v 2-3 opakovaných zálievkach za dekádu ako jednorazovou dávkou, kedy môže dôjsť k zbytočnému zabahneniu, tým k vytvoreniu prísušku, prípadne vyplaveniu živín. Všetky skoré kultivary zemiakov sú náchylné na pleseň zemiakovú. Preto je dôležité zabezpečiť ochranu. Najlepšou ochranou je skorá výsadba a dobré predklíčenie sadiva. Okrem týchto opatrení je však dôležitý aj chemický preventívny postrek vňate, najmä na tých, ktoré ponechávame v záhradke na úplné dozretie. Ochrana sa zabezpečí prípravkami, ktoré sú pre záhradkárov k dispozícii v malom balení, kde je súčasne uvedený aj návod na použitie. Ochranu proti pásavke je najlepšie zabezpečiť v záhradke mechanickým odstránením škodcu (zberom lariev a chrobákov). V prípade kalamitného výskytu je možné použiť chemické prípravky. Skoré zemiaky často poškodzuje májový mráz. Na ich príchod upozorňuje meteorologická služba. V tomto období ich zakrývame napr. polyetylénovou fóliou ap. Zemiaky sa často pestujú v záhradkách niekoľko rokov po sebe. Dvoj až trojnásobne opakované pestovanie na tej istej parcele neškodí. Výhodné je ak v záhradke zavedieme pravidelné triedenie plodín. V opačnom prípade dôjde ku koncentrácii patogénov najmä hnilôb, ktoré môžu znehodnotiť dopestovanú úrodu. Mnohí záhradkári v snahe dopestovať čo najväčšiu úrodu, zemiaky zbytočne prihnojujú, čo podporuje prebujnenie vňate. Pritom sa používajú najmä nevyzreté komposty, zvyšky z domácnosti, popol. ktoré vyvolávajú na hľuzách chrastavitosť a rôzne pachute. Často sa používajú na priame hnojenie aj fekálne splašky alebo močovka. Tieto hnojivá sú do záhradky nevhodné. Bežné sú aj prípady jednostranného hnojenia minerálnymi hnojivami. Všetkým uvedeným extrémom sa treba pri záhradkárskom pestovaní zemiakov vyvarovať. Vyrovnaná, pritom bohatá výživa, kyprosť a bezburinnosť, dostatok vlahy a kvalitné sadivo sú najlepšou zárukou dopestovania kvalitných, zdravých skorých i neskorých zemiakov.